Keramika üçin 1,0 / 1,2 mm has çalt kesmek Ultra inçe göwher segmentini kesýän disk

Gysga düşündiriş:

Keramika üçin göwher kesýän diskde gyzgyn basyşly süzgüçli görnüş, lazer bilen kebşirleme görnüşi, göwher kesýän disk bilen süýümli kebşirleme, göwher kesýän diskiň üznüksiz we segmenti bar. Önümimiz esasan keramiki, rustiki plitkalar, syrçaly plitkalar we mikrokristallarda päsgelçiliksiz örtükleri kesmekde ulanylýar. plitkalar. Bu önümiň çalt kesiş tizligi, kesilmeýän, tekiz we tekiz kesiş ýerleri, uzak iş ömri, oňat ýitiligi we abraziwligi bar. Bu ýekeje pyçak we köp pyçak bilen ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Keramika üçin 1,0 / 1,2 mm has çalt kesmek Ultra inçe göwher segmentini kesýän disk

1. sharpiti hakda, segmentiň galyňlygy 1,0 / 1,2 mm bolup, kesiş tizligini netijeli çaltlaşdyryp biler.
2. Çygly kesmek bu ultra inçe kesiş disklerine uzaldylan iş möhletini berýär. Şonuň üçin müşderi her diski has köp kesýär, bu iş wagtyny we çykdajylaryny tygşytlaýar.
Aslynda, diski barlaýan müşderimiz, bazardaky adaty keramiki tegelek kesiş diskleri bilen deňeşdirilende öndürijiligiň 30% ýokarlanýandygyny görkezdi.
3. speedokary tizlikli kesiş tizligi diňe arra pyçagynyň iş netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem kesilmezligi we arassa kesilmeginiň täsirini hem ýetirer.
4.Ultra-inçe göwher kesýän diski gaýtadan işlemek aralygy
● Aýna material: dürli aýna turbalar / optiki aýna / kwars aýna / keramiki aýna / daş daşy / kristal
● Keramiki material: Alýumina / Oksid / Gara keramika / Aýna önümleri / Keramiki turba / Döwülýän we ş.m.
Icarymgeçiriji material: kremniý karbid / kremniý wafli / gün öýjügi
● döwük metal materiallar: sementlenen karbid (wolfram polat) we ş.m.
5. Sargyt edende, dürli işleýiş talaplaryna laýyklykda iň amatly kesiş diskini saýlamaga kömek edip bileris.Şol wagt ulanyja:
● Model (755S8, 735S25, CPH we ş.m.)
● Ölçegleri (daşky diametri, galyňlygy, içki diametri we ş.m.)
● Spesifikasiýa (bölejikleriň ululygy, baglanyşyk we ş.m.)
● Ulanmak (kesiş ululygy, kesiş materialy; çyzgy, kesmek we ş.m.)
Conditions Şertleri ulanmak (maşyn guraly, kesiş tizligi, iýmit tizligi, kesilen çuňlugy we ş.m.)
Cutting Kesmek talaplary (kesiş takyklygy, kesmek talaplary, ýerüsti bitewilik, iş ömri we ş.m.)

Ultra-thin saw blade (1)

TYPE

ÇIMKLENDIRMELER

Bölüm göwher pyçaklar

Φ190 * 1.2

Φ210 * 1.2

60260 * 1.2

Φ305 / 310 * 1.2

50350 * 2.0

Bellik: Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň