Almaz Cuttind Disk

  • Diamond Cuttind Disc(samll Size)

    Almaz Cuttind Disk (samll Ölçeg)

    Her dürli keramiki we daş el kesmek ýa-da üwemek üçin amatly göwher kesiş diski. Bu önüm çalt kesiş tizligine, kiçijik kesiş boşlugyna, az sarp ediş güýjüne, uzak işleýiş möhletine, ýitiligine we aşgazanyna mahsusdyr. Kafel.rustik kafel we syrçaly plitkalary ýuwmak we ýuwmak üçin amatly seriýalar. Haýsy önüm öndürijidir, izolýasiýa keramikasyny, takyk keramiki, çig daş we ş.m. kesmek üçin amatly beýleki göwher kesilen pyçaklar.