Önümler

 • Resin Diamond Trimming Weheel Series

  Rezin göwher kesmek Weheel seriýasy

  Rezinli göwher göwher tigir, ýokary takyklygy gazanmak üçin keramiki kafel, rustik plitkalar we ýalpyldawuk plitkalaryň gyralarynda inçe kwadrat ýasamak üçin ulanylýar. Rezin göwher kesilen tigirde gury üweýji we çygly üweýiş seriýasy bar. ýalpyldawuk plitkalar, rustiki plitkalar we mikrolit plitkalar, Gury üweýji içki diwar plitalaryny, rustiki plitkalary we beýleki syrçaly plitkalary gowy ýuwmak üçin ulanylýar.

 • Diamond Squaring Wheel(segment)

  Göwher göwher tigir (segment)

  Almazdan ýasalan tigir, meýilleşdirilen ululygyň täsirini gazanmak üçin esasan keramiki plitalaryň we daş gyralarynyň dikligini üýtgetmek üçin ulanylýar.Önümiň ýokary ýitiligi, uzak işleýiş ömri we pes ses, gowy dikligi we gaýtadan işlenen plitkalaryň gyralarynyň döwülmezden we kesilmezden takyk ölçegi bar.Gaty önümçilik prosesine gözegçilik we durnukly hil.Talaplara görä dürli formula we ululyk hem bar.

 • Diamond Squaring Wheel(continous)

  Almaz göwreli tigir (üznüksiz)

  Almazdan ýasalan tigir, meýilleşdirilen ululygyň täsirini gazanmak üçin esasan keramiki plitalaryň we daş gyralarynyň dikligini üýtgetmek üçin ulanylýar.Önümiň ýokary ýitiligi, uzak işleýiş ömri we pes ses, gowy dikligi we gaýtadan işlenen plitkalaryň gyralarynyň döwülmezden we kesilmezden takyk ölçegi bar.Gaty önümçilik prosesine gözegçilik we durnukly hil.Talaplara görä dürli formula we ululyk hem bar.

 • 14 Inch Diamond Saw Blades Specialized for SINTERED STONE 260-350mm Cutting Disc

  14 inç göwher, SINTERED daş 260-350mm kesiş diski üçin ýöriteleşdirilen pyçaklar

  Almaz, dürli emeli kwars plitalaryny we beýleki gaty gaty metal däl materiallary kesmek üçin süzülen daş üçin pyçaklary gördi.

 • Diamond saw blade cutting disc 350mm diamond circular saw blade for cut granite stone

  Almaz, kesilen granit daşy üçin 350 mm göwher tegelek arra pyçak kesdi

  Almaz, mermer, granit, mikrokristally daş, kwars daşy, çäge daşy, emeli daş, döwülýän kerpiç ektini kesmek we üwemek üçin ulanylýan daş kesmek üçin pyçak pyçak. Uzak wagtlap ulanylanda, çalt tizlik, uzak ömür kesmek, oňat durnuklylyk, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak üçin ümsüm metal korpus bar. Bu pyçaklar göçme elektrik gurallarynda ulanylýar.

 • Diamond Cuttind Disc(samll Size)

  Almaz Cuttind Disk (samll Ölçeg)

  Her dürli keramiki we daş el kesmek ýa-da üwemek üçin amatly göwher kesiş diski. Bu önüm çalt kesiş tizligine, kiçijik kesiş boşlugyna, az sarp ediş güýjüne, uzak işleýiş möhletine, ýitiligine we aşgazanyna mahsusdyr. Kafel.rustik kafel we syrçaly plitkalary ýuwmak we ýuwmak üçin amatly seriýalar. Haýsy önüm öndürijidir, izolýasiýa keramikasyny, takyk keramiki, çig daş we ş.m. kesmek üçin amatly beýleki göwher kesilen pyçaklar.

 • Super Fast Cutting segment Rim J Slot Diamond Saw Blade for Tile Ceramic for Marble

  “Super Fast Cutting” segmenti “Rim J Slot” göwher mermer üçin kafel keramiki üçin pyçak gördi

  Mermer üçin göwher pyçaklar, esasan, mermerden, hek daşyndan we her dürli ýumşak daşdan kwarssyz kesilende ulanylýar.

 • 14inch 250/300mm Continuous hot- presssed diamond circular cutting saw blade for cutting ceramic tile

  14inç 250 / 300mm keramiki kafel kesmek üçin yzygiderli gyzgyn basylan göwher tegelek kesiş pyçagy

  Süzülen göwher armaturasy, köp gatly göwher bolup, göwher we baglaýjy garylandan, basylandan we süzülenden soň, pyçakda goýulýar. Keramiki plitalaryň gaty gatylygy we ýiti bolmagy sebäpli, kesilende kesik bolýar. kesiş ugry boýunça köp çatryk öndürýär, bu kesişiň gyralaryny deň däl we daşky görnüşe täsir edýär.Şonuň üçin keramiki plitalary kesmek üçin üznüksiz diş süzülen arra pyçaklary ulanylýar.Şeýle-de bolsa, kesilende, pyçagyň gyrasy garşylyk bilen uzalyp, deformasiýa ediler, şonuň üçin pyçagyň içindäki dartyş stres, pyçagyň titremegine we kesiş täsirine täsir eder.
  Kesiş materialy: Suwuň siňdiriş derejesi 5-20% bolan keramiki plitkalar üçin amatly.

 • best quality 14 inch CERAMIC TILE welding segment diamond cutting blades diamond saw blade

  iň oňat hilli 14 dýuým CERAMIC TILE kebşirleme segmenti göwher kesilen pyçaklar göwher pyçak

  Qualityörite segment dizaýny, ýokary hilli göwher bilen bilelikde gaty arassa, hatda tekiz kesilmegini kepillendirýär.
  Örän gaty materiallarda ulanylanda-da gaty çalt kesmegi we uzyn pyçak ömrüni üpjün edýär.
  Örän arassa we çip erkin kesiş gyrasy - näzik ýüzleri kesmek üçin ajaýyp.
  Kesiş materialy: Pyçaklaryň bu görnüşi, ýalpyldawuk farfor plitalaryny, rustiki keramiki plitalary, syrçaly keramiki plitalary, mozaikany, mikrokristal daş kesmek we ş.m. kesmekde we gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.

 • 1.0 / 1.2mm faster cutting Ultra-thin diamond segment cutting disc for ceramic

  Keramika üçin 1,0 / 1,2 mm has çalt kesmek Ultra inçe göwher segmentini kesýän disk

  Keramika üçin göwher kesýän diskde gyzgyn basyşly süzgüçli görnüş, lazer bilen kebşirleme görnüşi, göwher kesýän disk bilen süýümli kebşirleme, göwher kesýän diskiň üznüksiz we segmenti bar. Önümimiz esasan keramiki, rustiki plitkalar, syrçaly plitkalar we mikrokristallarda päsgelçiliksiz örtükleri kesmekde ulanylýar. plitkalar. Bu önümiň çalt kesiş tizligi, kesilmeýän, tekiz we tekiz kesiş ýerleri, uzak iş ömri, oňat ýitiligi we abraziwligi bar. Bu ýekeje pyçak we köp pyçak bilen ulanylyp bilner.