Almaz göwreli tigir

  • Diamond Squaring Wheel(segment)

    Göwher göwher tigir (segment)

    Almazdan ýasalan tigir, meýilleşdirilen ululygyň täsirini gazanmak üçin esasan keramiki plitalaryň we daş gyralarynyň dikligini üýtgetmek üçin ulanylýar.Önümiň ýokary ýitiligi, uzak işleýiş ömri we pes ses, gowy dikligi we gaýtadan işlenen plitkalaryň gyralarynyň döwülmezden we kesilmezden takyk ölçegi bar.Gaty önümçilik prosesine gözegçilik we durnukly hil.Talaplara görä dürli formula we ululyk hem bar.

  • Diamond Squaring Wheel(continous)

    Almaz göwreli tigir (üznüksiz)

    Almazdan ýasalan tigir, meýilleşdirilen ululygyň täsirini gazanmak üçin esasan keramiki plitalaryň we daş gyralarynyň dikligini üýtgetmek üçin ulanylýar.Önümiň ýokary ýitiligi, uzak işleýiş ömri we pes ses, gowy dikligi we gaýtadan işlenen plitkalaryň gyralarynyň döwülmezden we kesilmezden takyk ölçegi bar.Gaty önümçilik prosesine gözegçilik we durnukly hil.Talaplara görä dürli formula we ululyk hem bar.