Almaz, kesilen granit daşy üçin 350 mm göwher tegelek arra pyçak kesdi

Gysga düşündiriş:

Almaz, mermer, granit, mikrokristally daş, kwars daşy, çäge daşy, emeli daş, döwülýän kerpiç ektini kesmek we üwemek üçin ulanylýan daş kesmek üçin pyçak pyçak. Uzak wagtlap ulanylanda, çalt tizlik, uzak ömür kesmek, oňat durnuklylyk, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak üçin ümsüm metal korpus bar. Bu pyçaklar göçme elektrik gurallarynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Granit üçin göwher pyçak esasan granit, çäge daşlary, şifer we kwars daşy kesmek üçin ulanylýar.
1.Diamond Cutter Tegelek, diametri 250mm-800mm aralygyndaky göwher pyçak.
2. Granit, Sandsoton, hek daşy, lava daşy, mermer we ş.m. daş böleklerini kesmek, şeýle hem beton, asfalt, demirbeton, haly önümleri, gaýa we kafel, keramika, farfor materiallaryny kesmek üçin.
3.Göwher segmentleri hil gözegçiligi we gowy kesiş netijeleri bilen öz zawodymyz tarapyndan öndürilýär.
4. Diňe çyg kesmek, kümüş ýa-da lazer bilen kebşirlemek, ýalpyldawuk.
5.Odinary ýadro boş pyçak, sessiz görnüşli sandwiç boş pyçak.
Köprü kesijiler / köpri kesijiler, el bilen işleýän kesijiler ýa-da oturgyç kesijiler üçin amatly.

Ölçeg: 14 "
Ast Çalt ýumşak kesmek: kerpiç / blok, asfaltlar, üçek plitalary, beton we daş ýaly gurluşyk materiallaryny kesmek üçin niýetlenendir.
Et Çygly we gury kesiş diamond Göwher ýa-da çygly kesmek üçin göwher pyçak ýeňil ýa-da orta kesijilerde ulanylyp bilner.
“Uly Quanlity”: bu tegelek arra pyçaklary beýleki göwher pyçaklaryndan has gowy we uzyn ýerine ýetirýär.
UstDust-Free: Super inçe kerf dizaýny, tozany azaldýan mahaly çalt, takyk, kesim berýär.
Id Giňişleýin enjam: göwher pyçak burç ýylmaýjyda / tegelek arra / kafel armatura / kesilen maşynlarda ulanylyp bilner.

DIAMETER BÖLÜM GÖRNÜŞI BORE SILENT ONOK
Φ300 2.4 50/60
Φ350 2.0 / 2.4 50/60
Φ400 2.8 / 3.0 50/60
Φ450 2.8 / 3.4 50/60
Φ500 3.0 / 3.4 50/60
Φ550 3.4 / 3.8 50/60
Φ600 3.8 / 4.0 50/60

Bellik: Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň