Almaz Cuttind Disk (samll Ölçeg)

Gysga düşündiriş:

Her dürli keramiki we daş el kesmek ýa-da üwemek üçin amatly göwher kesiş diski. Bu önüm çalt kesiş tizligine, kiçijik kesiş boşlugyna, az sarp ediş güýjüne, uzak işleýiş möhletine, ýitiligine we aşgazanyna mahsusdyr. Kafel.rustik kafel we syrçaly plitkalary ýuwmak we ýuwmak üçin amatly seriýalar. Haýsy önüm öndürijidir, izolýasiýa keramikasyny, takyk keramiki, çig daş we ş.m. kesmek üçin amatly beýleki göwher kesilen pyçaklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Her dürli keramiki we daş el kesmek ýa-da üwemek üçin amatly göwher kesiş diski. Bu önüm çalt kesiş tizligine, kiçijik kesiş boşlugyna, az sarp ediş güýjüne, uzak işleýiş möhletine, ýitiligine we aşgazanyna mahsusdyr. Kafel.rustik kafel we syrçaly plitkalary ýuwmak we ýuwmak üçin amatly seriýalar. Haýsy önüm öndürijidir, izolýasiýa keramikasyny, takyk keramiki, çig daş we ş.m. kesmek üçin amatly beýleki göwher kesilen pyçaklar.
Kiçijik göwher armatura pyçaklary dürli daş, diwar ýasamak, keramiki kafel, beton, sement kesmek we ş.m. ýaly köp tarapda ulanylyp bilner.

Kiçijik göwheriň pyçaklarynyň artykmaçlyklary

1. costokary çykdajyly öndürijilik: ownuk göwher armatura pyçaklary gowy ýiti;

2. Adaty spesifikasiýalar: Köplenç ulanylýan spesifikasiýalar, köplenç 114 sany daş kesiji pyçaklar, 105 sany keramiki kafel kesmek pyçaklary, 130 sany keramiki kafel kesmek pyçaklary we 114 sany kesilen pyçaklar bolup, olar giňden ulanylýar.

3. Üýtgeşik formula: Kesiji kelleli formula tozy pudagyň iň oňat erginli poroşokyny kabul edýär we karkasyň gizlin formulasy garyndy poroşokyny güýçlendirýär.Şol bir wagtyň özünde, oňat ýitiligi we ýokary könelişme garşylygy bolan täze süzgüç prosesi bilen birleşdirilýär.

4. Bazar barlagyndan soň; köp seriýa, dürli segment we ýokary derejeli

Amal çäreleri

1. Pyçagyň aýlanma ugry dogry bolmaly;
2. Ulanylýan kesiji enjamda howpsuzlyk örtügi bolmaly;
3. Arra pyçagyny guranyňyzda, berkidiji hozy berkidiň;
4. Operator gorag enjamlaryny geýmeli;
5. Kesiji maşyna basyş ýa-da egrilik kesmäň.
6. Pyçak zerikli bolanda, üweýji tigiriň ýa-da kerpiçiň gyrasyny düzüň.

Daşarky DIAMETER BORE BÖLÜM GÖRNÜŞI BÖLÜM beýikligi
Φ105 20 / 22.23 1.2 / 1.8 12/8
Φ115 20 / 22.23 1.2 / 1.8 12/7
Φ135 20 / 22.23 1.6 / 1.8 15/8
Φ160 20 / 22.23 / 60 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.2 11/8
Φ180 20 / 22.23 / 60 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.2 13/8
Φ230 20 / 22.23 / 60 1.4 / 1.8 / 2.0 / 2.2 16/8

Bellik: Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary